thụ lý giải quyết

Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Nguyễn Xuân Tý và một số hộ dân

Ông Nguyễn Xuân Tý và một số hộ dân ở khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có đơn gửi Báo Công an nhân dân với nội dung tố cáo những sai phạm trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Hiến không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Báo Công an nhân dân nhận được đơn của ông Trần Ngọc Hiến ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với nội dung khiếu nại Quyết định số 2064/QĐ- UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Chơn (vợ ông) với ông Đỗ Văn Thắng.