thông xe kỹ thuật

Đề xuất miễn phí 20 ngày trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn vừa gửi công văn tới UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất kế hoạch vận hành thực nghiệm tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cho phép các phương tiện lưu thông miễn phí từ ngày 5-12 đến 25-12.

Trước 30/8, hoàn thành nút giao thông Lò Đúc - Trần Khát Chân - Kim Ngưu

Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn chỉ đạo đôn đốc nhà thầu tập trung thi công hoàn thành việc thông tuyến Đông Kim Ngưu; phối hợp với UBND quận tập trung GPMB để hoàn thành nút giao thông Lò Đúc - Trần Khát Chân - Kim Ngưu trước 30/8 và thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước 30/10.