thông tin đồn thổi

Bán hàng đa cấp thu nhập 3,8 triệu đồng/năm

Bán hàng đa cấp không đem lại siêu lợi nhuận như những lời quảng cáo, mồi chài của một số đối tượng, khi thu nhập bình quân của người tham gia mạng lưới chỉ là 3,8 triệu đồng/năm.