thông tin đối ngoại

Nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền về thông tin đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 29-11, tại TP Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ về công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia.

Giới thiệu giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2015

Sáng 17-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã họp báo giới thiệu giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí).