thông tin doanh nghiệp

Đã thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới

Bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT cho biết hiện nay toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp được cán bộ đăng ký kinh doanh tác nghiệp trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (TTĐKDNQG).

Cảnh báo nguy cơ tấn công thông tin doanh nghiệp lên sàn

Đây là cảnh báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được đưa ra tại Hội thảo An toàn trong hoạt động công nghệ thông tin năm 2015 do đơn vị này tổ chức mới đây.