thôn Đông Cứu

Đề xuất hỗ trợ cho người dân bị phong tỏa vì COVID-19

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP Hà Nội đề xuất chế độ cho các đối tượng là người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày.

"Ổ dịch" COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội được dỡ bỏ

0 giờ ngày 14/5, "ổ dịch" cuối cùng của TP Hà Nội tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), nơi có bệnh nhân 266 sinh sống cùng khoảng 1.200 người đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 28 ngày thực hiện cách ly.