thời khắc lịch sử của đất nước

40 năm trước, những ngày giải phóng miền Nam sôi sục trên Báo CAND

Trong số báo đặc biệt ra đầu giờ sáng ngày 1/5/1975 - tức là chưa đầy 24 giờ sau thời khắc 11h30 ngày 30/4/1975 lá cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, Báo CAND đã dành toàn bộ trang nhất, đăng chủ đề: “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNG”.