thời gian thu phí

Thông tin trạm BOT Tân Đệ đã hết thời gian thu phí là không chính xác

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, thông tin trạm BOT Tân Đệ đã hết thời hạn thu phí vào tháng 5-2018 là không chính xác.