thiệt hại bão số 5

Bão số 5 làm thiệt hại gần 886 tỷ đồng cho các tỉnh Trung Bộ

Tổng giá trị thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra cho các địa phương ước tính khoảng 886 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi 367 tỷ đồng; Bình Định 358 tỷ đồng; Phú Yên: 116 tỷ đồng; Khánh Hòa 45 tỷ đồng. Đáng chú ý, bão số 5 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích và 14 người bị thương.