thị trường ổn định

Xuất khẩu rau quả: Vẫn chưa tìm được thị trường ổn định

Chiều 14/5, Hội nghị bàn các giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau quả, trái cây theo hướng bền vững đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng hai bộ Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.