thí điểm giao thông

Phương án giải tỏa ùn tắc giao thông tại TP Hồ Chí Minh

Trong tương lai, 37 điểm giao lộ trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh sẽ có hướng giải tỏa ùn tắc giao thông một cách hiệu quả.