thi PTTH

Nghi vấn điểm thi cao bất thường tại Hà Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản gửi về Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia trước ngày 17-7.