thảo luận kín

Nga-Pháp thảo luận kín trước cuộc gặp 'sống còn' với Iran

Ngoại trưởng Nga-Pháp tái khẳng định phải duy trì thoả thuận hạt nhân Iran bằng mọi giá, trong bối cảnh thoả thuận này đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn diện.