thành phố khu vực phía Bắc

Bàn giao 28 Chi cục Quản lý thị trường phía Bắc về Bộ Công Thương

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ bàn giao Chi cục Quản lý thị trường 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về trực thuộc Bộ.