thanh niên asean

ASEAN kêu gọi sự ủng hộ của tất cả người dân

Chiều ngày 26/6, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, các phiên đối thoại dưới hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) và đại diện Thanh niên ASEAN đã chính thức diễn ra.