thành đoàn phát gạo

Phát gần 60 tấn gạo cho người khó khăn mùa dịch

Sáng 8/3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức hỗ trợ quà cho 5.922 người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.