thành Athens

Quốc hội luật hóa biện pháp 'thắt lưng buộc bụng'

Các nghị sĩ Hy Lạp đã thông qua một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt mới thành luật nhằm bảo vệ nền kinh tế nước này tránh khỏi sụp đổ.
>> Hy Lạp tiếp tục ‘thắt lưng buộc bụng’