thăm hữu nghị Đà Nẵng

Đội tàu hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân hai nước sẽ tổ chức luyện tập hàng hải song phương. Chuyến thăm còn là một phần của việc triển khai hoạt động của Hạm đội Đông đến Đông Nam Á và tây bắc Thái Bình Dương.