thảm họa đặc biệt

Ổ dịch COVID-19 tại Hàn Quốc trở thành "khu vực chịu thảm họa đặc biệt"

Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, 2 ổ dịch COVID-19 chính của Hàn Quốc, sẽ được chỉ định là "khu vực chịu thảm họa đặc biệt", Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 13/3 tuyên bố.