thảm họa cá chết

Xin đừng bức tử môi trường

Kính gửi Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường. "Thư gửi từ cuộc sống" số này xin được gửi đến Bộ trưởng lời khẩn cầu từ môi trường. Vâng, xin đừng bức tử. Môi trường sống của người Việt chúng ta hơn bao giờ hết đang bị đe dọa một cách không thể nghiêm trọng hơn. Đã có nhiều tai nạn liên tiếp xảy ra vì môi trường bị ô nhiễm.