tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự

Tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho Công an cấp huyện, thành phố

Trong 2 ngày (15-16/10), Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho 26 cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác kỹ thuật hình sự tại Công an các huyện, thành phố.