tấm gương chiến sỹ CAND

Thăm và tặng quà 2 chiến sỹ Cảnh sát PCCC Hà Nội bị bỏng khi làm nhiệm vụ1

Đại diện Báo CAND đã đến thăm chiến sỹ Nguyễn Văn Quang và Triệu Hoàng Duy, Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội.