tạm dừng hoạt động đông người

Tạm dừng sự kiện tập trung trên 20 người1

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 26/3.