tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương

Trưởng Ban Kinh tế TW làm việc với Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc

Ngày 19/6, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với ông Joo Hyung Hwan, Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc.