tái nhiễm covid19

Mẫu xét nghiệm sau xuất viện của bệnh nhân 326 kết quả chưa rõ ràng

Ngày 30/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, mẫu xét nghiệm ngày 28/6 (ngày thứ 20 sau xuất viện) của bệnh nhân 326 có kết quả chưa rõ ràng.