sửa hiến pháp Nga

Sửa hiến pháp: Sự chuẩn bị của Putin sau 20 năm lãnh đạo nước Nga

Ở thời điểm đánh dấu 20 năm lãnh đạo nước Nga, Tổng thống Putin kêu gọi sửa một loạt điều khoản liên quan đến thế cân bằng quyền lực giữa Tổng thống, Thủ tướng và Quốc hội trong hiến pháp Nga

Putin kêu gọi sửa loạt điều khoản về vị trí Tổng thống trong Hiến pháp Nga

Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi sửa Hiến pháp Nga để phù hợp với tình hình hiện tại, song không muốn thay đổi nội dung mỗi tổng thống chỉ được nắm quyền lực hai nhiệm kỳ liên tục.