sự nghiệp xây dựng

Đoàn thanh niên 2 Học viện Công an ký quy chế phối hợp

Tối ngày 1-3, Đoàn Thanh niên Học viện chính trị Công an nhân dân đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với tựa đề: “Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”.