sự hài lòng

Công an Hưng Yên khảo sát sự hài lòng của người dân

Từ những chuyển biến tích cực qua việc lấy ý kiến góp ý và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Công an các đơn vị, địa phương năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo tổ khảo sát tiếp tục tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an tỉnh trong giải quyết dịch vụ hành chính công tại 19 đơn vị.

Thường xuyên phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của nhân dân

Đó là nội dung được quy định tại Điều 8, Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BCA ngày 29-8-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Cải cách hành chính ở “đầu tàu” của cả nước

Cách đây một năm, lần đầu tiên UBND TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân thành phố đối với thủ tục hành chính. Từ đó đến tháng 11-2016 có 2.850 lượt người tham gia đánh giá trên hệ thống mạng và hơn 30.000 lượt người được lấy ý kiến qua điện thoại và trực tiếp. Kết quả có khoảng 50,78% số người hài lòng, 43,24% số người cho là bình thường và 5,89% không hài lòng.