sử dụng đất sai quy định

Nhiều sai phạm về sử dụng đất trong các tổ chức, cá nhân tại Bình Phước

Ngày 30/1, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2014 của Đoàn thanh tra số 749 (trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ) đã phát hiện hàng loạt sai phạm.