sông Chi Giang

Đi cắt cỏ, nữ sinh lớp 7 ngã xuống sông đuối nước

Nạn nhân đi cắt cỏ về đến đoạn qua sông Chi Giang do bất cẩn, nên đã ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi.