sóng 5G thương mại

Tốc độ phát sóng 5G thương mại của MobiFone tối đa đạt 1,5Gbps

Từ ngày 27 - 30/11/2020, nhà mạng MobiFone đã bắt đầu thử nghiệm tốc độ dịch vụ 5G tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.