sạt lở ta luy dương

Gần 244 tỷ đồng khắc phục đường bộ bị thiệt hại do bão, lũ

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 7 tháng đầu năm, bão lũ đã gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống đường bộ; trong đó, đã làm sạt lở ta luy dương 853.028m3, đất tràn mặt đường lấp tắc rãnh dọc, hố thu, lòng cống 112.864m3, sạt lở ta luy âm 4.989m, hư hỏng mặt đường 122.317m2 và mặt đường bị ngập nước là 82 điểm. Kinh phí khắc phục bảo đảm giao thông bước đầu tính đến cuối tháng 7 khoảng 243,8 tỷ đồng.