sáng tác ca khúc

Phát động thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số


Ngày 5-7, Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi 2018 dành cho các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên là người dân tộc thiểu số.Để có những bài “tỉnh ca” chất lượng: Cách nào ít tốn kém mà hiệu quả?

Để mong có được những bài hát mới có chất lượng, nhiều cơ quan, đoàn thể, địa phương… đã tổ chức thi hoặc vận động sáng tác ca khúc.