sân vận động Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả tiền để giữ sân Chi Lăng

Chính quyền Đà Nẵng muốn được giữ lại toàn bộ diện tích đất tại sân vận động (SVĐ) Chi Lăng. Đổi lại, thành phố sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền sử dụng đất mà các đơn vị thực nộp vào ngân sách khi giao đất.