sàn giao dịch vận tải

Tháng 10, sẽ thí điểm sàn giao dịch vận tải

Ngày 24/9, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đang nghiên cứu hành lang pháp lý, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu, dự kiến sẽ thực hiện thí điểm sàn giao dịch vận tải trong tháng 10/2015.