sai phạm trong cổ phần hóa

Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh tra sai phạm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng

Kiểm toán Nhà nước Khu vực III vừa có báo cáo kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau  cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2017 tại TP Đà Nẵng, Cùng với việc chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại, thất thoát tài sản của nhà nước..., cơ quan kiểm toán cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng tổ chức thanh tra, làm rõ các vấn đề kiểm toán đã nêu, xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm.