sách giáo khoa lớp 1

Chương trình sách giáo khoa lớp 1 có thực sự giảm tải?

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới đối với lớp 1. Sau gần 1 tháng tổ chức dạy và học theo chủ trương “một chương trình, nhiều SGK”, bên cạnh những ưu điểm của các bộ sách, còn có những băn khoăn của phụ huynh, giáo viên trước nhiều thay đổi.

Sẽ đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh lớp 1

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, các nhà trường đã thống kê và tập hợp nhu cầu sử dụng SGK của học sinh để Sở GD&ĐT chỉ đạo các công ty chủ động đảm bảo sách cho học sinh lớp 1.