sạch đẹp

Thêm nhiều mô hình bệnh viện xanh, sạch, đẹp

Bệnh viện xanh, sạch, đẹp đang là mô hình được nhiều bệnh viện trên cả nước tích cực triển khai.