rò rỉ nhiên liệu

Những nguy cơ có thể làm ô tô cháy nổ

Rò rỉ nhiên liệu, hệ thống điện lão hoá,… là những nguyên nhân thường thấy ở mỗi các vụ xe cháy, nhưng vẫn còn những lý do khác mà không phải ai cũng biết.