rãnh Mariana

Xuất hiện sự sống ở nơi "địa ngục hành tinh"

Nằm ở độ sâu gần 11.000m dưới mực nước biển, khe nứt Mariana là nơi sự sống gần như không thể tồn tại. Nhưng, các nhà khoa học lại mới có những phát hiện gây sốc.