quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Xây dựng hệ sinh thái số để phát triển mạng xã hội “made in Vietnam”

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TT&TT chủ trì xây dựng hệ sinh thái số Việt Nam và trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm “made in Vietnam”.