quy luật thị trường

Bất động sản phía Tây Hà Nội tăng giá nhờ hạ tầng

Hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội đang phát triển kéo theo giá đất tăng 20-30% so với năm 2017– là minh chứng cho quy luật thị trường: hạ tầng phát triển đến đâu thì giá trị bất động sản gia tăng đến đó.