quy hoạch sử dụng đất

Hà Nội chậm thực hiện thu hồi đất

Sáng nay, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khoá XIV, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Thái Nguyên, Cần Thơ, Tây Ninh

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tại tỉnh Thái Nguyên, TP Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh.

63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, đến nay, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì đầu (2011-2015) của 63/63 tỉnh, thành phố, cũng như quy hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh.