quỹ doanh nhân

Hoàn lương nhờ được hỗ trợ từ Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP Biên Hòa đã có 26 người hoàn lương được Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho vay hơn 1 tỷ đồng. Việc này sẽ có tác dụng lớn trong việc phòng ngừa tội phạm và góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

“Quỹ doanh nhân với ANTT” nâng bước cho những người lầm lỗi

Trong hơn 6 năm qua, “Quỹ doanh nhân với ANTT” ngày càng phát triển, hiệu quả, giúp đỡ những người lầm lỡ quay về nẻo thiện.

Doanh nhân Đồng Nai đóng góp hơn 11 tỷ đồng giúp người lầm lỗi hoàn lương

Ngày 7-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sơ kết 5 năm hoạt động của quỹ doanh nhân với an ninh trật tự trên địa bàn và thông tin về tình hình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bảo đảm ANTT từ đầu năm tới nay.