quản lý xe công tập trung

Quản lý xe công tập trung, tiết kiệm tiền tỷ

Sau hơn một năm thực hiện Đề án quản lý xe công tập trung (gọi tắt là đề án), tỉnh Cà Mau đã tiết kiệm ngân sách gần 20 tỷ đồng. Việc chuyển đổi phương thức quản lý xe công đã góp phần tiết kiệm ngân sách, ngăn chặn tình trạng sử dụng xe không đúng mục đích, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của cán bộ theo đúng quy định.

Cà Mau thực hiện quản lý xe công tập trung

Ngày 11-2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh về việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Đề án quản lý ô tô công tập trung.