phường Nại Hiên Đông

14 CBCS Công an Đà Nẵng chủ động cách ly để phòng ngừa COVID-19

Chiều 28/2, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng gửi thông tin báo chí về theo dõi y tế để phòng ngừa COVID-19 đối với 12 CBCS Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.