phong trào ngày Chủ nhật xanh

CBCS Công an, quân đội chung sức dọn vệ sinh ở Kinh thành Huế

CBCS Công an thuộc các đơn vị đóng trên địa bàn TP Huế cùng các lực lượng đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, phát quang khu vực Thượng Thành, thu gom phân loại rác thải vận chuyển đến các bãi thải đúng nơi quy định.