phố bích họa

Đà Lạt mộng mơ xuất hiện “Phố bích họa”

“Phố bích họa” là nơi tái hiện sống động những công trình kiến trúc tiêu biểu, điển hình của Đà Lạt từ những năm đầu của thế kỷ 20 đến ngày nay.