phí bảo trì đường bộ

Người đã nộp phí sẽ khó được nhận lại tiền?

Sau hai năm thu phí thấy bất hợp lý, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xin dừng thu. Bản thân các bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũng thừa nhận, việc thu phí đường bộ đối với xe máy đang gặp một số khó khăn, bất cập. Do đó, có thể cân nhắc việc dừng thu loại phí này.

Giá cước vận tải nhìn từ câu chuyện quản lý1

Khi hoạt động vận tải hàng hóa vẫn chưa qua đoạn loay hoay, thì ngoài chuyện kiểm soát chặt đối với việc giảm cước vận tải theo giá xăng dầu, các cơ quan quản lý liên quan cũng cần nhìn nhận, áp dụng sớm những đề xuất, kiến nghị hợp lý của giới kinh doanh trong lĩnh vực này để sớm có sự bình ổn theo hướng bền vững.

Sửa đổi một số điều về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 20-4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30-5-2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13-3-2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.