phát triển sản xuất

Đề nghị bổ sung 5.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2017, cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2018, cả nước sẽ phấn đấu có ít nhất 39-40% số xã (khoảng 3.530 xã) đạt chuẩn NTM, tăng khoảng 5-6% so với năm 2017; có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017.

Tập trung phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2023 không còn hộ nghèo (còn sức lao động) theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Hơn 6 vạn lượt hộ dân được vay 894 tỷ đồng phát triển sản xuất

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Khánh (Agribank Yên Khánh) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cho nền kinh tế. Trong đó, trọng tâm là đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn gắn với việc thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hàng triệu hộ nông dân được vay vốn của Agribank phát triển sản xuất

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện chính sách “Tam nông”, triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới, vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên ngành.

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất1

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Vicem đẩy mạnh sản xuất, quan tâm đến người nghèo

Những năm qua, Tổng Công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Tổng Công ty Vicem) không chỉ quan tâm phát triển sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện công tác xã hội, từ thiện hưởng ứng chương trình vì người nghèo của Chính phủ. Từ năm 2009 đến nay, Vicem đã hỗ trợ cho sáu huyện nghèo theo Chương trình 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền gần 117 tỷ đồng, riêng trong năm 2014, ước tính hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng.